Overlijden

Als u overlijdt, hebben uw partner en/of eventueel uw kinderen recht op een uitkering van het pensioenfonds. Wanneer u overlijdt wordt het pensioenfonds daar automatisch over geïnformeerd door de gemeente. Woont u in het buitenland, dan is het belangrijk dat uw overlijden door uw nabestaanden bij het pensioenfonds wordt gemeld. 

Indien er recht is op nabestaandenpensioen, neemt het pensioenfonds vervolgens contact op met uw nabestaanden. Pensioen voor uw nabestaanden gaat in vanaf de eerste dag van de maand waarin u overlijdt.

Partnerpensioen

Dit pensioen wordt uitgekeerd vanaf de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. De hoogte van dit partnerpensioen is onder meer afhankelijk van het aantal factoren. Zoals bijvoorbeeld, bent u wel of niet werkzaam in de drankenindustrie of bent u gescheiden. Zie voor meer informatie uw uniform pensioenoverzicht (UPO). Deze vindt u terug in de ‘Mijn Pensioen’ omgeving.

Wie is uw partner?

Onder partner verstaat Pensioenfonds Dranken degene met wie u:

  • getrouwd bent;
  • een bij de burgerlijke stand ingeschreven samenlevingscontract hebt;
  • een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst hebt.

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst? Dan kunt u onder voorwaarden toch aangemerkt worden als partner. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Wezenpensioen

Wanneer u overlijdt, krijgen uw kinderen tot hun 18e jaar wezenpensioen van het Pensioenfonds Dranken. Zowel uw eigen kinderen als pleeg- en stiefkinderen hebben recht op wezenpensioen. Als kinderen studeren, ontvangen zij wezenpensioen tot uiterlijk hun 27ste.

Anw (Algemene nabestaandenwet).

Wanneer u overlijdt, ontvangt uw partner levenslang partnerpensioen. Voor uw kind(eren) is er tot een bepaalde leeftijd wezenpensioen. Verder is er voor uw nabestaande(n) wellicht een Anw-uitkering van de overheid (Algemene Nabestaandenwet). Meer informatie over de Anw-uitkering vindt u op www.svb.nl.

Wanneer uw partner overlijdt...

Wanneer uw partner overlijdt heeft dat geen directe gevolgen voor uw pensioensituatie. Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan ontvangt het pensioenfonds automatisch bericht van de gemeente. Woont u samen? Dan moet u het overlijden van uw partner zelf melden aan het pensioenfonds.

Wanneer uw kind overlijdt...

Overlijden van een kind heeft geen gevolgen voor uw pensioensituatie. U hoeft het overlijden van een kind niet aan het pensioenfonds te melden.

Ex-partner

Als u eerder een partner hebt gehad, heeft deze na uw overlijden recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot aan het moment dat u uit elkaar ging. Dit zogenaamde bijzonder partnerpensioen wordt in mindering gebracht op het partnerpensioen voor uw huidige partner. De eventuele uitkering van een bijzonder partnerpensioen (aan een ex-partner) wordt automatisch door het pensioenfonds geregeld na uw overlijden.