Uit elkaar gaan

Wanneer uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst eindigt, kan uw ex-partner recht hebben op een deel van het opgebouwde partnerpensioen en ouderdomspensioen.

Tenzij u met uw ex-partner andere afspraken heeft gemaakt, gaat dit om:

  • de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de periode van huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract heeft opgebouwd. Als er sprake is van een samenlevingscontract geldt wel als voorwaarde dat de pensioenverdeling is vastgelegd in een notariële akte.
  • het partnerpensioen dat u tot het moment van scheiding heeft opgebouwd. De scheiding heeft geen gevolgen voor de hoogte van het wezenpensioen.

Tijdig melden

Het is verstandig om  uw scheiding binnen twee jaar aan het pensioenfonds te melden. U moet daarbij de formeel gemaakte afspraken overleggen (scheidingsconvenant). U gebruikt voor deze melding het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen', dat u kunt downloaden via www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/verdelen-ouderdomspensioen-na-scheiding.

Let op: alleen als u het pensioenfonds tijdig hebt geïnformeerd over uw scheiding, wordt het aan uw ex-partner toekomende deel van het pensioen rechtstreeks door het pensioenfonds aan haar of hem uitgekeerd. Als uw keuze voor pensioenverdeling niet binnen twee jaar bij het pensioenfonds bekend is, ontvangt u na uw pensionering ook het deel waar uw ex-partner recht op heeft. Dat wil niet zeggen dat uw ex-partner dan geen recht meer heeft op een deel van uw pensioen. Uw ex behoudt zijn/haar recht maar moet dit dan rechtstreeks via u regelen. Het pensioenfonds speelt daar dan geen rol meer bij.

De standaardverdeling is 50/50. Maar u kunt ook kiezen voor een ander percentage of het pensioen anders verdelen. U leest meer over pensioenverevening op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).