Arbeidsongeschiktheid

De eerste twee jaar van ziekte ontvangt u uw salaris volgens de CAO. Als u twee jaar ziek bent, bepaalt het UWV (Uitvoering Werknemersverzekeringen) in welke mate u arbeidsongeschikt bent.

Als u 35% of meer arbeidsongeschikt bent verklaard door het UWV, komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering van de overheid. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (voorheen WAO). Afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid ontvangt u een WGA- of IVA-uitkering. Deze uitkering ontvangt u tot uw AOW-leeftijd zolang u arbeidsongeschikt bent. Ondanks deze uitkering kan uw inkomen fors dalen. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl.

Doorbetaling van uw pensioenpremie

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan neemt het pensioenfonds, onder voorwaarde, de betaling van de pensioenpremie voor haar rekening. Wanneer u een WIA-uitkering ontvangt, neemt Pensioenfonds Dranken de premiebetaling voor uw pensioen over, in overeenstemming met uw mate van arbeidsongeschiktheid. Uw pensioenopbouw gaat dus door. Bent u:

  • 00% tot 35% arbeidsongeschikt?      Dan hebt u geen recht op premievrijstelling.
  • 35% tot 45% arbeidsongeschikt?      Dan hebt u recht op 40% premievrijstelling.
  • 45% tot 55% arbeidsongeschikt?      Dan hebt u recht op 50% premievrijstelling.
  • 55% tot 65% arbeidsongeschikt?      Dan hebt u recht op 60% premievrijstelling.
  • 65% tot 80% arbeidsongeschikt?      Dan hebt u recht op 72,5% premievrijstelling.
  • 80% of meer arbeidsongeschikt?      Dan hebt u recht op 100% premievrijstelling

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid tot premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid? Meldt dit dan binnen één jaar na ingang van uw WIA-uitkering.