Ex-werknemer

Als u niet meer werkzaam bent in de sector en uw pensioen is achtergebleven bij Pensioenfonds Dranken dan bent u een zogenoemde gewezen deelnemer, ook wel ‘slaper’ genoemd.

Uw opgebouwde pensioen wordt dan alleen nog verhoogd met een eventuele (voorwaardelijke) toeslag (indexatie).

Van Pensioenfonds Dranken ontvangt u dan nog 1 keer per vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht. Het pensioenfonds informeert u ook over een eventuele toeslagverlening en u ontvangt van ons informatie als het toeslagbeleid van het pensioenfonds is gewijzigd.