Faillissement werkgever

Het is heel vervelend als uw werkgever een faillissement moet aanvragen. Uw werkgever kan dan geen pensioenpremie meer voor u afdragen, waardoor uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds Dranken uiteindelijk stopt.

Als uw werkgever een faillissement moet aanvragen en hij uw loon niet meer kan betalen dan kan het UWV soms tijdelijk uw salaris uitbetalen. U dient zo snel mogelijk een uitkering wegens betalingsonmacht aan te vragen bij het UWV. Hoe u dat moet doen leest u op de website van het UWV. Zolang het UWV uw salaris doorbetaalt, bouwt u ook pensioen op bij Pensioenfonds Dranken.

De aanvraag moet binnen 26 weken na de eerste dag waarop uw werkgever geen loon meer kan betalen bij het UWV worden ingediend. In bijna alle gevallen krijgt u een formulier uitgereikt tijdens een bijeenkomst bij het UWV. Na afloop van de bijeenkomst kan het aanvraagformulier ingediend worden. Alléén als het UWV in het bezit is van uw aanvraagformulier, kan het UWV de pensioenpremie aan Pensioenfonds Dranken afdragen. Zolang de pensioenpremie door het UWV aan Pensioenfonds Dranken wordt afgedragen, bouwt u nog pensioen op.

Vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw

Als uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds Dranken is gestopt, dan bestaat nog de mogelijkheid om vrijwillige voortzetting van uw pensioenopbouw aan te vragen. Dit betekent wel dat u zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel van de premie zelf moet betalen, dus de totale premie. Vrijwillige voortzetting is in principe mogelijk voor een periode van maximaal 3 jaar. Meer hierover leest u in ons pensioenreglement.