Meer/minder werken

De hoogte van uw pensioenopbouw hangt samen met de hoogte van uw salaris. Als u meer of minder gaat werken, heeft dit gevolgen voor uw salaris en dus ook voor uw pensioenopbouw. Dat werkt door in zowel uw ouderdomspensioen als uw partnerpensioen en wezenpensioen.

Uw pensioenpremie

De hoogte van uw pensioenpremie wordt automatisch aangepast aan uw gewijzigde salaris. Uw werkgever geeft dit door aan Pensioenfonds Dranken.