Nieuw in dienst

Als u in dienst komt bij een bij Pensioenfonds Dranken aangesloten werkgever, zorgt uw werkgever voor uw aanmelding bij het pensioenfonds. Hebt u eerder deelgenomen aan een pensioenregeling bij een werkgever die niet was aangesloten bij Pensioenfonds Dranken, dan kunt u het pensioen dat u daar hebt opgebouwd meenemen naar Pensioenfonds Dranken.

Het meenemen van pensioen heet waardeoverdracht. Het voordeel van waardeoverdracht is dat u één pensioenopbouw en één pensioenuitvoerder houdt. Als u met pensioen gaat, ontvangt u van één instantie uw pensioen.

Waardeoverdracht

Waardeoverdracht moet u na aanvang van uw deelname in de pensioenregeling aanvragen bij Pensioenfonds Dranken. Deze aanvraag kunt u doen door gebruik te maken van het formulier 'waardeoverdracht'. Pensioenfonds Dranken vraagt vervolgens uw gegevens op bij uw vorige pensioenuitvoerder. Op basis hiervan ontvangt u een offerte. Daarin staat de waarde van uw opgebouwde pensioen bij uw oude pensioenuitvoerder en hoeveel pensioen u hiervoor krijgt in uw regeling bij Pensioenfonds Dranken.

Let op: de waarde van pensioenregelingen kan sterk verschillen. Pensioenregelingen zijn moeilijk vergelijkbaar. Laat u daarom vóór een eventuele waardeoverdracht deskundig adviseren door een voor u vertrouwde adviseur!