Onbetaald verlof

Als u gebruik maakt van het recht op onbetaald verlof, zal u gedurende een bepaalde periode minder uren werken of misschien zelfs helemaal niet. U bouwt in die periode dan ook minder of geen ouderdomspensioen en partnerpensioen op.

Uw werkgever geeft aan het Pensioenfonds Dranken door dat er een wijziging heeft plaatsgevonden in uw dienstverband. Dat hoeft u dus niet zelf te doen.

Als u overlijdt tijdens de verlofperiode dan wordt bij de berekening van het eventuele partner- en wezenpensioen uitgegaan van het pensioensalaris dat u had vóór het ingaan van het verlof. Het opnemen van onbetaald verlof tot een maximum van 18 maanden is niet van invloed op de dekking uit hoofde van het partnerpensioen.