Uit dienst

Als u uit dienst gaat en u gaat niet over naar een andere werkgever die is aangesloten bij Pensioenfonds Dranken, eindigt uw deelname aan de pensioenregeling. Gaat u naar een werkgever die ook is aangesloten bij Pensioenfonds Dranken? Dan gaat uw pensioenopbouw gewoon door. Gaat u naar een andere werkgever en gaat u daar deelnemen aan een pensioenregeling? Dan kunt u uw pensioen meenemen óf laten staan.

Pensioen laten staan

Als u uw pensioen bij Pensioenfonds Dranken laat staan, houden uw partner en kind(eren) recht op nabestaandenpensioen. Daarnaast ontvangt u ouderdomspensioen van Pensioenfonds Dranken vanaf uw 67ste. Uitgangspunt is het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd totdat u uit dienst ging, inclusief eventuele latere toeslagen. Bekijk uw opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds Dranken in de 'Mijn pensioen' omgeving.

Is uw opgebouwde pensioen minder dan € 467,89 bruto per jaar? Dan mag  Pensioenfonds Dranken dit pensioen afkopen.

Pensioen meenemen

Het meenemen van uw pensioen wordt waardeoverdracht genoemd. Een voordeel van waardeoverdracht is dat u één pensioenopbouw en één pensioenuitvoerder houdt. Als u met pensioen gaat, ontvangt u van één instantie uw pensioen.

Waardeoverdracht vraagt u binnen 6 maanden aan bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Uw nieuwe pensioenuitvoerder vraagt vervolgens uw gegevens op bij Pensioenfonds Dranken. Op basis hiervan ontvangt u van uw nieuwe pensioenuitvoerder een offerte. Daarin staat de waarde van uw opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds Dranken en hoeveel pensioen u hiervoor krijgt in de regeling bij uw nieuwe werkgever.

Let op! de waarde van pensioenregelingen kan sterk verschillen. Pensioenregelingen zijn moeilijk vergelijkbaar. Laat u daarom vóór een eventuele waardeoverdracht deskundig adviseren door een voor u vertrouwde adviseur!