Werkloosheid

Bij werkloosheid eindigt uw dienstverband bij uw werkgever. Ook uw deelname aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Dranken eindigt. Uw opgebouwde pensioenaanspraken bij Pensioenfonds Dranken blijven bestaan. U wordt dan een ‘gewezen deelnemer’, ook wel ‘slaper’ genoemd.  

U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Uw werkgever meldt de beëindiging van uw dienstverband aan het pensioenfonds.

U kunt er ook voor kiezen uw deelname aan de pensioenregeling vrijwillig voort te zetten voor een periode van maximaal 3 jaar. De premie (zowel het werkgevers- als het werknemersdeel) komt dan geheel voor uw eigen rekening. Hierover leest u meer in het pensioenreglement.

Als u werkloos raakt, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een WW-uitkering van de overheid. Kijk voor meer informatie hierover op www.uwv.nl.